Advokátní úschova

Poskytujeme advokátní úschovu peněz a listin, která pro klienty představuje jistotu řádného provedení dohodnuté transakce za sjednaných podmínek.

Při realizaci advokátní úschovy je advokát beze zbytku vázán předem sjednanými podmínkami (např. podmínky výplaty kupní ceny prodávajícímu) a advokátní úschova tak poskytuje ochranu všem stranám smluvního vztahu (např. kupní smlouvy).

Pro naše klienty jsme k jejich plné spokojenosti realizovali již řadu advokátních úschov, přičemž v souhrnu objem celkově deponovaných peněžních prostředků přesáhnul stovky milionů korun.

 

V případě konkrétních dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Nahoru