Pracovní právo

V rámci pracovního práva poskytujeme právní služby jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům:

Zaměstnavatel

  • sepis pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouva vč. souvisejících dokumentů, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o odpovědnosti zaměstnance za schodek na svěřených hodnotách / za ztrátu svěřených věcí, aj.),
  • sepis pracovněprávních jednání zaměstnavatele (výtka zaměstnanci, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, dohoda o skončení pracovního poměru, aj.),
  • právní pomoc ve věcech náhrady škody způsobené zaměstnancem, včetně zastupování v řízení před soudy,
  • právní pomoc a právní porady v individuálních záležitostech (např. kontrola inspekce práce), včetně zastoupení v řízení před soudy či jinými orgány a instituacemi.

Zaměstnanec

  • revize či sepis pracovněprávní dokumentace (pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, mzdový výměr, aj.), 
  • sepis pracovněprávních jednání zaměstnance (výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, aj.),
  • právní pomoc a právní porady ve věcech týkajících se postupu zaměstnavatele vůči zaměstnanci (např. neplatné rozvázání pracovního poměru), včetně zastoupení v řízení před soudy či jinými orgány,
  • právní pomoc ve věcech náhrady škody (např. pracovní úrazy, odpovědnost zaměstnance), včetně zastoupení v řízení před soudy či jinými orgány,
  • mimosoudní a soudní vymáhání nároků zaměstnance (nezaplacená mzda, nároky z titulu pracovního úrazu, aj.), včetně zastoupení v řízení před soudy či jinými orgány a instituacemi,
  • právní pomoc a právní porady v individuálních záležitostech, včetně zastoupení v řízení před soudy či jinými orgány.

 

Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby i v dalších právních oblastech, v případě konkrétních dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Nahoru