Města a obce

Zaměřujeme se mimo jiné na poskytování komplexních právních služeb územně samosprávným celkům, a to zejména v následujících právních oblastech:

  • revize a sepis právních aktů dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platné znění (např. záměry, návrhy usnesení, obecně závazné vyhlášky obce, nařízení obce, interní dokumenty – řády, směrnice, aj.),
  • revize a sepis právních jednání obce (soukromoprávní i veřejnoprávní smlouvy, individuální dohody či jednostranná jednání),
  • právní pomoc a právní porady v pracovněprávních záležitostech (právní jednání dle zákoníku práce, zákona o úřednících územně samosprávných celků či zákona o obcích),
  • právní pomoc a právní porady v individuálních záležitostech obce (stížnosti, žádosti, podání občanů, aj.),
  • mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek obce, včetně zastoupení v řízení před soudy či jinými orgány, poskytování služeb pověřence dle Nařízení (EU) 2016/679 (tzv. GDPR).

V případě konkrétních dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Nahoru