Rodinné právo

V rámci rodinného práva poskytujeme klientům právní služby zejména v následujících oblastech:

Péče o nezletilé

  • právní pomoc a právní porady ve věcech péče o nezletilé,
  • právní pomoc při úpravě péče o nezletilé (výlučná péče jednoho z rodičů, střídavá péče, společná péče, úprava styku rodiče či jiné osoby s nezletilým), včetně zastoupení v řízení před soudem.

Výživné

  • právní pomoc a právní porady ve věcech výživného (zejména výživné pro nezletilé, výživné pro manžela/manželku, výživné pro rozvedeného manžela/manželku), 
  • právní pomoc při úpravě vyživovací povinnosti (určení, snížení či zvýšení výživného), včetně zastoupení v řízení před soudem.

Manželství

  • právní pomoc a právní porady týkající se práv a povinností manželů, včetně manželského majetkového práva (např. úprava majetkového režimu mezi manžely – rozšíření či zúžení SJM), včetně zastupování v řízení před soudy,
  • právní pomoc a právní porady týkající se rozvodu manželství (sepis návrhu na rozvod manželství, sepis dokumentace nezbytné pro tzv. nesporný rozvod, aj.), včetně zastoupení v řízení před soudem,
  • právní pomoc ve věci vypořádání společného jmění manželů (revize či sepis dohody o vypořádání SJM, návrh na vypořádání SJM soudem, aj.), včetně zastoupení v řízení před soudem. 

 

Našim klientům poskytujeme komplexní právní služby i v dalších právních oblastech, v případě konkrétních dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Nahoru